Reabilitare rețele

Anul 2014

 

15.01.2014
PT9:Se lucreaza la instalatia de monitorizare avarii.
PT13:Mai sunt de finalizat lucrari de amenajare, izolatii camine de bransament si subsoluri.
PT 14:Se executa lucrari de contorizare.
PT 42:Se lucreaza la acoperiri si amenajari. Se lucreaza la montaj capace camine de bransament.
PT2:Finalizat.
PT3:Se executa lucrari de amenajari, izolatii termice camine si subsoluri.
PT 4 :Se lucreaza la amenajari. Finalizat montaj camine.
PT8: Se executa lucrari de acoperiri si refaceri.

 

22.01.2014
PT9:Mai este de izolat in camine pe Ram II si finalizat lucrari de amenajare.
PT13:Finalizat.
PT 14:Rest de finalizat: constructii interior, izolatii termice si goliri/drenaje
PT 20: Rest de finalizat: constructii interior.
PT 42:Rest de finalizat: constructii interior si goliri/drenaje.
PT2:Finalizat.Se vor proteja cu un gardut conductele retea primara intrare in punct termic (in terenul scolii).
UMP a solicitat montarea unui gard de plasa pentru protejarea peretelui punctului termic.
PT 4 : Se lucreaza la amenajari.
PT8:Se executa lucrari de acoperiri si refaceri.Rest de finalizat: constructii interior.

 

29.01.2014
Datorita conditiilor meteo neprielnice nu s-au executat lucrari pe retelele de termoficare si in punctele termice.
Se executa lucrari de contorizare la blocuri - 2 echipe de mecanici si 3 echipe de electricieni.
Mai sunt de montat un nr. de 50 de contori - 20 de scari de bloc insalubre.
Se executa lucrari la sistemul de monitorizare avarii.

 

05.02.2014
Mai sunt de montat un nr. de 17 de contori - 17 scari de bloc insalubre.
Se executa lucrari la sistemul de transmitere date contori PT2.
Se executa lucrari la sistemul de monitorizare avarii. In zona SUD lucrarile au fost finalizate.
Se monteaza filtrele la statiile de dedurizare.
S-a montat pompa de epuisment la PT9; se lucreaza la monatjul pompei la PT3.

 

12.02.2014
S-a finalizat montajul sistemelor de monitorizare conducte pe retelele secundare - se lucreaza pe reteaua primara.
Se lucreaza la PT8 - se scot din subsoluri vechile conducte si se lucreaza la izolari in subsoluri.
La PT4 se vor incepe lucrarile de scoatere a vachilor conducte si de izolatii.
La PT3 se lucreaza la demantari conducte si la izolatii in subsoluri.
Se executa lucrari de contorizare la blocuri.
S-au montat filtrele la statiile de dedurizare.
Se lucreaza la constructii si amenajari puncte termice PT2, PT4, PT9, PT14, PT20, PT42.

 

25.02.2014
S-a finalizat montajul sistemelor de monitorizare. Se ateapta reprezentantii Branders pentru PIF.
S-au montat un nr. de 242 contori + 2 in curs de montare astazi. 20 au fost predati la Enet.
Mai sunt de montat un numar de 14 contori - subsoluri insalubre. UIP impreuna cu Antreprenorul vor vizualiza fiecare scara insalubra, urmand a se lua masuri.
S-a finalizat sistemul de transmitere date contori in zona Centru. Se lucreaza in zona Sud. Pentru sistemele finalizate se vor efectua citiri on-line impreuna cu reprezentantii Enet odata cu citirile lunare.
Se lucreaza la PT4, PT8 - se scot din subsoluri vechile conducte si se lucreaza la izolari in subsoluri.
Se lucreaza la izolatii in subsolui la PT42. Maine se va ataca PT13.
La PT20 se lucreaza la izolatii in camine si la racordul de la gradinita.
UIP a verificat subsolurile si a constatat ca nu sunt execuatate izolatiile la PT13 iar in camine mai sunt de executat la PT9, PT4, PT8 ram Consix,PT14.
Se lucreaza la constructii si amenajari puncte termice PT4 si PT8.

 

13.05.2014 - a fost semnat Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor si au fost semnate Procesele Verbale de Punere in functiune a instalatiilor. Odată cu semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, a inceput perioada de 12 luni de notificare a defectelor in cadrul contractului.


13.05.2014: - au fost finalizate urmatoarele activitati:Proiectare, Faza DTAC, PTh și DE pentru lucrările ce fac obiectul contractului; Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție; Reabilitarea punctelor termice

 

Anul 2013


17.01.2013 - Antreprenorul a depus documentatiile DTAC (Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Autorizatiei de Constructie) in format electronic si fizic.

 

31.01.2013 - Au fost finalizate caietele de sarcini pentru achizitie conducte preizolate si proiectele tehnice puncte termice - parte termomecanica si electrica.

 

06.03.2013 - Antreprenorul a inaintat Consultantului Supervizare documantatiile DTAC
Documentatiile au fost analizate de catre Consultant, a fost elaborat Raportul de Aprobare DTAC cu observatii si inaintat catre UMP.

 

07.03.2013 - Antreprenorul a inaintat in format electronic documentatia PTh retele si PTh puncte termice.
Documentatiile vor fi analizate, urmand ca eventualele observatii sa fie inaintate Antreprenorului pana pe data de 14.03.2013.

 

07.03.2013 - Antreprenorul va inainta pana pe data de 14.03.2013 un program de activitati care sa contina termene si locatii in care se pot demara lucrarile.

 

14.03.2013 - Antreprenorul a inaintat un program de activitati privind evolutia in timp a lucrarilor. Acest program trebuie completat cu locatiile in care pot fi demarate lucrarile.

14.03.2013 - Lucrarile care se vor executa la PT14 sunt urmatoarele: lucrari la sistemul se semnalizare avarii;lucrari de montare si PIF cablu transmitere date contori;lucrari de constructii - camine de bransament;

 

18.03.2013 - Antreprenorul a elaborat si inaintat un memoriu tehnic si o plansa pentru obtinerea acordului de executie lucrari (pe traseul retelei primare - plecare cartier Sud) pe proprietatea unitatii militare.

 

27.03.2013 - A fost semnat procesul verbal de predare a amplasamentelor lucrarii generale

 

03.04.2013 - Antreprenorul va elabora pana la data de 30.04.2013 in colaborare cu UIP un grafic de executie detaliat la nivel de punct termic care sa cuprinda si perioadele de intrerupere in alimentarea cu energie termica a consumatorilor.
03.04.2013 - Au fost demarate lucrarile la PT14.


11.04.2013 - Antreprenorul reclama existenta unor subsoluri de bloc inundate cu dejectii,in care nu se poate intra pentru lucrari la bucla de contorizare. De asemenea,semnaleaza ca sunt subsoluri pline cu balast si apa si nu se poate intra la instalatii. UIP se ofera sa preia lista subsolurilor cu probleme de salubritate,pentru a contacta asociatiile de locatari si a le soma sa-si igienizeze imobilele.Se propune de asemenea ca la subsolurile fara posibilitati de acces,sa se monteze bucla de contorizare in caminul de racord,iar blocul integrator sa se monteze in casa scarii.Situatiile se vor rezolva prin dispozitii de santier.


11.04.2013 - Antreprenorul semnaleaza ca la unele scari de bloc conducta de recirculare intra pana in subsol.Deoarece s-a stabilit ca recircularea va pleca de la nivelul caminului de record,se solicita o decizie
Solutia acceptata
UIP este ca,la scarile unde recircularea pleaca din subsol,sa ramana asa,dar robinetul de inchidere a recircularii sa fie montat in caminul de racord.De asemenea,pentru situatia in care racordul la scara de bloc este foarte aproape de conductele de distributie de la PT,recircularea sa plece numai din caminul de record


18.04.2013 - Antreprenorul va elabora un grafic de executie detaliat la nivel de punct termic,care sa tina seama de perioadele de intrerupere in alimentarea cu energie termica a consumatorilor.In acest scop s-a stabilit intalnirea comuna in ziua de 22.04.2013. Se va tine cont de solicitarea Primariei de a finaliza lucrarile in zona Sud pana la 01.08.2013.


18.04.2013 - Pentru PT14 s-a stabilit ca este necesara decopertarea intregului traseu. Sunt in curs de executie lucrarile la PT9. Antreprenorul semnaleaza prezenta unor obstacole pe traseele de la PT9 unde au inceput lucrarile de montaj a retelei de distributie.S-au stabilit solutii de ocolire.
Se vor efectua modificarile necesare in planuri. Se va incepe montarea retelei de distributie la PT3 si PT25.Se va incepe executia si pentru reteaua primara in zona Sud.

 

25.04.2013 - S-au discutat cu proiectantul retelelor aspecte relevate de catre executanti la inceperea lucrarilor la PT9,PT13,PT14. S-au semnalat devieri de la traseul proiectat impuse de diverse obstacole,probleme de realizare a pantelor,subsoluri cu probleme de acces. Se vor monta la toate punctele de lucru panourile de identificare a investitiei.
25.04.2013 - Sunt in curs de executie lucrarile la PT9-toate ramurile.Au inceput lucrarile la PT13 secundar si racord primar,la racordul primar afrent PT14 si decopertare retelei secundare la PT14.

 

26.04.2013 -Antreprenorul a inaintat lista subsolurilor aferente PT14 si PT20 care necesita lucrari de igienizare.


09.05.2013 - Lucrari executie

PT13:
- Constructorul a solicitat CUP sa inlocuiasca retelele de apa rece.
- La solicitarea constructorului UIOP a dat acceptul pentru oprire in furnizare pe durata adoua zile.
PT 14: Circuitul provizoriu pentru racordul primar -finalizat.
PT 20: Lucrarile vor fi demnarate luni 13.05.2013; Executant BRANPIS;
PT 42: Lucrarile vor fi demarate pe data de 20 Mai 2013; Executant ARENA.
Diverse
UMP a solicitat Antreprenorului o suplimentare de forta de munca si utilaje invederea incadrarii in termenul de finalizare inainatat pentru zona SUD, respective 01 August 2013.

 

16.05.2013 - Lucrari executie
PT9: Se asteapta solutia de intrare in PT a retelelor noi. Antreprenorul va inainta prin proiectant de specialitate dispozitia de santier
PT13: Executantul a solicitat Antreprenorului o solutie in ceea ce priveste alimentarea a doua blocuri de garsoniere.
PT 14: Antreprenorul va demara lucrarile incepand cu data de 20.05.2013.
PT 20: Lucrarile vor fi demarate luni 22.05.2013; Prestator de servicii - SC INSTAL CONSTRUCT SRL Iasi;
PT 42: Lucrarile vor fi demarate pe data de 20 Mai 2013; Executant ARENA. Astazi va fi inaintata adresa pentru predarea amplasamentului.
Diverse
UIP solicita executantilor o previziune a intreruperilor in furnizare pentru a putea programa si efectua cat mai putine astfel de intreruperi. Intreruperile vor fi anuntate prin instiintari la scarile de bloc afectate. Instiintarile vor fi afisate de catre ENET si executanti
Se solicita Antreprenorului suplimentarea personalului de organizare-control lucrari. Antreprenorul s-a angajat ca incepand cu data de 20.05.2013 va suplimenta personalul

 

23.05.2013
Detalii de proiectare:
Antreprenorul va asigura incepand cu data de 01.06.2013 permanent pe santier un proiectant pentru rezolvarea neconcordantelor din teren fata de proiect.
Detaliile de executie (DE) vor fi finalizate pana pe data de 12.06.2013.
Memoriul tehnic si caietul de sarcini pentru partea de constructii aferente retelelor primare si secundare impreuna cu traducerile rapoartelor calculelor termomecanice vor fi transmise pana pe data de 30.05.2013.
Lucrari executie
PT9:
- Proiectantul a dat solutia de intrare in PT a retelelor noi.
- In data de 28 mai se va face proba de presiune pe ramura la care lucreaza Consix.

PT13:
Executantul va accelera ritmul de executie. Saptamana viitoare probe pe zona din spatele punctului termic
PT 14:
Antreprenorul va suplimenta personalul de executie incepand de luni 27.05.2013. Traseul apei calde este bun.
La conductele scoase se va face proba de presiune si se vor reutiliza.
PT 20: Lucrarile au fost demarate pe data de 21.05.2013
PT 42: Lucrarile au demarat pe data de 22 Mai 2013. Copacii de pe traseul retelelor vor fi taiati de catre Antreprenor.
Retea primara zona SUD:
Racord PT 69 - au demarat lucrarile de sapatura. Se va proteja zona.
Zona PT 25 - au demarat lucrarile de montaj conducte.
Zona CENTRU - lucrarile vor fi demarate in jurul datei de 12 iunie.
Lucrarile la PT8 va fi demarate la sfarsitul lunii iunie.

30.05.2013 - Lucrari executie
PT9:
Astazi se face proba de presiune pe portiunile finalizate pe partea de incalzire si de apa calda de consum. Se continua lucrarile de montare pe ambele ramuri. Termen de finalizare 20.06.2013.
PT13:
Astazi se face proba de presiune pe portiune PT - bloc I4 respectiv PT -bloc I6 si plecarile spate PT inclusiv retea primara PT25. Executantul va accelera ritmul de executie.
PT 14:
Antreprenorul s-a angajat ca incepand din data de 03.06.2013 va suplimenta personalul de executie. Au incepul lucrarile de remontare a conductelor traseu incalzire.
PT 20: Se pregateste proba de presiune pe circuitul primar racord PT 20. Se executa lucrari de montaj conducte circuit incalzire zona gradinitei.
PT 42: Continua lucrarile de sapatura. Au demarat lucrarile de demontare circuite vechi.
Retea primara zona SUD: Racord PT 69 -lucrari sistate. Zona PT 25 - se continua lucrarile de montaj conducte.
Zona CENTRU - lucrarile vor fi demarate in data de 05 iunie 2013, data la care se va preda amplasamentul.
Documentatia pentru Managementul de trafic - zona CENTRU a fost depusa pentru avizare.

 

06.06.2013 - Lucrari de executie
PT9:
Astazi au inceput lucrarile de montare a nisipului.
Se continua lucrarile de montare dinspre puctul termic
In data de 07.06.2013 vor incepe lucrarile de montare PEX.
Se lucreaza in zona str. Revolutiei

PT13:
`Se continua lucrarile de montaj circuit incalzire zona lateral PT spre soseaua de centura.
Se mansoneaza circuit secundar zona lateral PT spre b-dul Bucuresti.
Executantul va finaliza in regim de urgenta (doua saptamani) lucrarile in str. Aleea Stadionului si zona lateral PT spre soseaua de centura.
PT 14:
Se continua lucrarile de montare a conductelor pe ramura 1.
La inceputul saptamanii viitoare se vor face probe de presiune pe ramura 1.
PT 20:
S-au finalizat lucrarile de mansonare circuitul primar racord PT 20.
Se continua lucrari de montaj conducte circuit incalzire ramura 1.
La inceputul saptamanii viitoare se vor face probe de presiune.
PT 42:
Se continua lucrarile de demontare circuite vechi.
La inceputul saptamanii viitoare se vor demara lucrarile de montaj circuit incalzire.
Retea primara zona SUD:
S-au facut proba de presiune circuit primar spate PT13. Se va mansona.
S-au finalizat lucrarile de montaj circuit primar zona PT 14. Se pregateste proba de presiune.
Racord PT 69 -au demarat lucrarile de montare a conductelor.
Se continua lucrarile de montaj circuit primar zona spate PT14.
Se executa lucrari de sapatura in zona PT 42.
Zona PT 25 - se executa lucrarile de mansonare. Saptamana viitoare se vor demara lucrarile de acoperire a traseului.
Retea primara zona CENTRU -in data de 05 iunie 2013 a avut loc predarea amplasamentului.
Executantul va demara lucrarile de asigurare a santierului in zona trotuar stanga b-dul Bucuresti in data de

 

07.06.2013.
Se asteapta avizul pentru Managementul de trafic - zona CENTRU.
Diverse
Conducerea municipului a solicitat Antreprenorului o accelerare a ritmului lucrarilor si o suplimentare cu personal. Antreprenorul a solicitat tuturor executantilor un raspuns sris in acest sens. Se asteapta raspuns pana maine la ora 10.00 pentru a putea fi prezentat d-lui Primar.

 

13.06.2013
Lucrari de executie
PT9:
Se acopera cu nisip traseul in zona bl. D si I. Se continua lucrarile de montaj conducte otel.
Termen de finalizare asumat 30.06.2013 fara montaj camine si lucrarile de scoatere a conductele de pe vechile trasee.

Se lucreaza in zona str. Revolutiei. Maine 14.06.2013 vor demara lucrarile de acoerire cu nisip in zona spate Mausoleu.
Str Revolutiei se va aduce la stadiul initial
Termen de finalizare asumat 20.06.2013 pentru montaj si 30.06.2013 pentru acoperire trasee.
PT13:
Se continua lucrarile de montaj circuit incalzire zona lateral PT spre b-dul Bucuresti si ram Aleea Stadionului.
Executantul va finaliza in regim de urgenta (pana vineri 21.06.2013) lucrarile in str. Aleea Stadionului dinspre b-dul Bucuresti pana la PT si zona intre str Aleea Stadionului si str Revolutiei pana in spatele PT-ului inclusiv.
Termen de finalizare asumat Ram Aleea Stadionului - 30.06.2013, Ram Constructorului 15.07.2013
PT 14:
Se fac probe pe ramura 1. Se va acoperi saptamana viitoare. Se lucreaza la ram III. Termen de finalizate asumat - 30.06.2013.
PT 20:
Se continua lucrari de montaj conducte circuit incalzire ramura 1 - lucrarile vor fi finalizate pana la sfarsitul saptamanii in curs. La inceputul sapatamanii viitoare se vor efectua probe de presiune.
Termen de finalizare asumat 01.08.2013.
PT 42:
Au fost demarate lucrarile de montaj circuit incalzire. Termen de finalizare asumat 15.08.2013.
PT2:
Au fost demarate lucrarile de sapatura.
Retea primara zona SUD:
Executantul a solicitat o oprire pentru o perioada de 4 zile pentru lucrarile cuprinse intre subtaversarea b-dului Bucuresti si PT 9. UIP va analiza propunerea, va vizualiza traseul si va comunica hotararea pe care o va lua.
Racord PT 69 -au reinceput lucrarile de montare a conductelor.
Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrarile de asigurare a santierului in zona trotuar stanga b-dul Bucuresti. S-au executat lucrari de decopertare pe o portiune de cca 80 ml.Se lucreaza la circuitul provizoriu (montat cca 100 ml).

 

27.06.2013
Lucrari executie
PT9:
Termen de finalizare asumat 30.06.2013 nu poate fi respectat - se prevede finalizarea montajului in doua saptamani.
PT13:
Se executa lucrari de acoperire zona lateral PT spre b-dul Bucuresti si ram Aleea Stadionului.
Ramura str. Aleea Stadionului spre blocurile P este in proba de presiune. Se executa lucrari de montaj conducte ramura lateral PT spre soseaua de centura. Consultantul a solicitat suplimentarea personalului de organizare si executie.
PT 20:
S-au finalizat lucrarile de montaj conducte circuit incalzire ramura 1. Se executa lucrari de mansonare. Se executa lucrari de sapatura si montaj conducte pe ram II. Probleme - circuitul de apa rece.
Termen de finalizare asumat 01.08.2013.
PT 42:
Se executa lucrari de montaj circuit incalzire. Termen de finalizare asumat 15.08.2013.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura. In zona scolii 10 - noul traseu se va prevedea prin curtea scolii (proiectantul va transmite o nota de santier in acest sens). Se va solicita acordul UMP. Probleme - circuitul de apa rece.
Retea primara zona SUD:
Se executa lucrari de montaj conducta zona PT42 - traseu nou - proba de presiune saptamana viitoare. Se executa lucrari de demolare a unui perete a canalului termic in tre PT 9 si PT14.
Se executa lucrari de montare a conductelor pe racord PT 69 pana in stada Revolutiei. Se vor finaliza pana la sfarsitul saptamanii. La mijlocul saptamanii viitoare se vor finaliza lucrarile de acoperire si amenajare.

Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrarile de demontare a conductelor si se curatire a canalului termic. Antreprenorul impreuna cu proiectantul va inspecta traseul in vederea demararii lucrarilor de montare conducte.

 

04.07.2013 -Lucrari executie
PT13:
Se executa lucrari de acoperire zona lateral PT spre b-dul Bucuresti.
Se executa lucrari de montaj PEX ramura str. Aleea Stadionului spre blocurile P.
Se executa lucrari de montaj conducte ramura lateral PT spre soseaua de centura.
Probleme: zona spate PT nu se poate acoperi datorita intarzierii schimbarii conductei de apa rece.
PT 14:
Se lucreaza pe ramura 1 - probleme cu continuitatea sistemului de semnalizare - umezeala.
Se lucreaza la ram III - inlocuire tronsoane conducta.
PT 20:
Se executa lucrari de montaj PEX ram I.
Se executa lucrari de sapatura si montaj conducte pe ram II.
Probleme: intarzierea schimbarii conductei de apa rece. A fost sectionat un cablu electic de 6 kV - executantul va comanda si plati catre Electrica reparatia acestuia.
PT 42:
Se executa lucrari de montaj circuit incalzire.
Consultantul a solicitat accelerarea ritmului lucrarilor.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura. S-au demarat lucrarile de montaj conducte circuit incalzire. Probleme - intarzierea schimbarii conductei de apa rece.
Retea primara zona SUD:
Se executa lucrari de montaj conducta zona PT42 - Scoala 1 si 8 - PT20.
Se executa lucrari de demolare a unui perete a canalului termic intre PT 9 si PT14 si de curatire a canalului.
Se executa lucrari de montaj conducte intre PT14 si PT9.
S-au finalizat lucrarile de montare a conductelor pe racord PT 69 pana in strada Revolutiei. Saptamana viitoare se va acoperi toata zona.

Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrarile de montare a conductelor. Executantul a comunicat ca se va finaliza montajul conductelor (pana la racordul lui PT3 - cat este descoperit) pana la sfarsitul saptamanii viitoare.
UIP si Consultantul au solicitat suplimentarea personalului de executie.
UIP a solicitat demararea lucrarilor de inlocuire a conductelor in zona subtraversarilor: b-dul Bucuresti si b-dul Brailei

 

11.07.2013 - Lucrari executie

A fost incheiat protocolul intre Antreprenorul Elsaco si Unitatea Militara. Incepand cu data de 15.07.2013 Sicor va demara lucrarile de sapatura.
A aparut o problema de proprietate in zona PT3. Antreprenorul prin proiectant va solutiona problema - devierea traseului proiectat pentru evitarea proprietatii.

Se continua lucrarile la punctele termice, cu precizarea ca la PT20 s-au finalizat lucrarile de montaj PEX ram I. Vineri 12.07.2013 se va efectua proba de presiune de casa. Luni 15.07.2013 va fi programata proba de presiune - faza determinanta pentu ramura I.
Retea primara zona SUD
S-au finalizat lucrarile de montaj conducte intre PT14 si PT9. Maine 12.07.2013 se va face proba de presiune de casa, dupa care se va mansona.
Pe data de 12.07.2013 se vor finaliza lucrarile de montaj conducte Biserica - PT42 spre PT 13. Luni proba de presiune de casa.

 

18.07.2013
Racordul la Scoala 1- 8 zona SUD (PT42) va fi prevazut si cu circuit de apa calda si recirculatie pana in caminul de racord . Acelasi lucru si pentru Cladirea Dispensar.
PT9:
S-au finalizat lucrarile de montaj conducte otel -pe toata ramura.
Proba de presiune - faza determinanta pentru intreaga ramura va fi reprogramata pe data joi 25.07.2013.
Se continua lucrarile de acoerire in zona spate Mausoleu si str. Revolutiei - zona piata. Se continua lucrarile de montare camine de bransament (montat 25%).

PT13:
Proba de presiune - faza determinanta pentru ramura I (Aleea Stadionului) si tronsonul adiacent va fi reprogramata pe data de 23.07.2013.
Se continua lucrarile de montaj conducte si lucrarile de sapatura ramura II.
PT 14:
Se lucreaza pe ramura 1 - probleme cu continuitatea sistemului de semnalizare - umezeala.
Se lucreaza la ram III - inlocuire tronsoane conducta.
PT 20:
Astazi 18.07.2013 se va efectua proba de presiune - faza determinanta pentu ramura I.
Se executa lucrari de sapatura si montaj conducte pe ram II.
PT 42:
Se continua lucrarile de sapatura si lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura II. Ramura I va fi demarata dupa finalizare lucrarilor de montaj PT9.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura si lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura II.
Iesirea din punctul termic a ramurei I se va poza aerian.

Retea primara zona SUD:
Se executa lucrari sapatura si de montaj conducta de la PT9 spre str Revolutiei si pe str Revolutiei.
Racordul la PT69 - mai este de sapat cca 80 ml.
S-au finalizat lucrarile de demontare conducte in subtraversarea b-dului Bucuresti.
S-au finalizat probele de presiune de casa intre PT14 si PT9, s-au executat lucrarile de mansonare.
Se continua lucrarile de montaj conducte Biserica - PT42 spre PT 13 - maine 19.07.2013 proba de presiune de casa.

Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrarile de montare a conductelor in lungul b-dului Bucuresti.
Se executa lucrari de demontare conducte in subtraversarea intersectie b-dul Bucuresti - str Anghel Saligny.

 


01.08.2013
PT9:
Proba de presiune - faza determinanta pentru intreaga ramura a avut loc in data de 30.07.2013.
Se lucreaza la subsoluri si montaj camine. Termen final de executie 15.08.2013.
Executantul a solicitat receptie la terminarea lucrarilor - receptia se va realiza pe tot punctul termic (retele aferente).
PT13:
Proba de presiune - faza determinanta pentru ramura I (Aleea Stadionului) si tronsonul adiacent a avut loc pe data de 26.07.2013.
Se continua lucrarile de montaj conducte si lucrarile de sapatura ramura II.
Proba de presiune - faza determinanta pentru ramura II va fi programata pe data de 15.08.2013.
PT 14:
Se executa lucrari de mansonare si intregire circuit pe ramura II.
PT 20:
Se continua executia lucrarilor de sapatura si montaj conducte pe ram II si la subsoluri.
PT 42:
Se executa lucrari de mansonare.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura si lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura II si ram I. Proba de casa ram I - luni 05.08.2013.
In zona PT2 sunt probleme cu apele meteorice.
Retea primara zona SUD:
S-a armat punctul fix - se va turna beton.
Racord PT20 - armat punct fix - se va turna beton.
Racordul la PT69 - intregit circuitul.
S-au finalizat lucrarile de montare conducte in subtraversarea b-dului Bucuresti.
Se executa lucrari de montaj in zona Scolii.
Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrarile de montare a conductelor in lungul b-dului Bucuresti.
Se executa lucrari de demontare in zona intersectiei BIG.
Luni 05.08.2013 proba de presiune de casa traseu intre intersectia cu Anghel Saligny si Sala Polivalenta.
Puncte termice
Se executa lucrari de amenajari parte de constructii in PT13.
Se executa lucrari de demontare echipamente vechi PT9.

 

14.08.2013
PT9:
Mai sunt de finalizat lucrarile de aducere a terenului la stadiu initial, de asfaltare a str. Revolutiei si str Cap Cretu Florin si lucrari la subsoluri in doau locatii insalubre. UIP a instiintat Asociatiile de Proprietari sa faca curatienie.
PT13:
Lucrarile de acoperire Ram I finalizate in proportie de 90%. Se lucreaza la subsoluri, montaj camine si intrari punct termic.
Se continua lucrarile de montaj conducte si lucrarile de sapatura ramura II. Lucrarile de montaj vor fi finalizate pana la sfarsitul saptamanii.
PT 14:
Se executa lucrari de mansonare si intregire circuit pe ramura I si II.
PT 20:
Se continua lucrarile de acoperire si aducere teren la stadiul initial pe ramura I - finalizat in proportie de 85%.
S-au finalizat lucrarile de sapatura si montaj conducte pe ram II. Se executa mansonarea.
PT 42:
Se executa lucrari de sapatura si montaj pe ram I. S-au executat lucrarile de montaj PEX pe ram II.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura si lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura II si ram I.
PT 4
S-au demarat lucrarile de sapatura.
Vor fi demarate in regim de urgenta lucrarile in zona subtraversarii b-dului Brailei.
Retea primara zona SUD:
Se executa lucrarie acoperire - finalizat in proportie de 60%.
Se lucreaza la montaj conducte in zona subtraversarii b-dului Bucuresti, in incinta UM.
Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrari de decopertare, curatire a canalului termic si demontari conducte intre biserica si intersectia BIG
Se executa lucrarile de montare a conductelor in lungul b-dului Unirii.
S-a efectuat proba de presiune de casa traseu intre intersectia cu Anghel Saligny si Sala Polivalenta.
Puncte termice
Se executa lucrari de amenajari parte de constructii in PT13, PT20 si la acoperis in PT42 si PT14.
Se executa lucrari de montaj modul termic in PT13.
UIP a ridicat o serie de probleme:
- lucrarile de montaj module trebuie finalizate pana pe data de 01.09.2013 pentru a se putea furniza apa calda
- lucrarile in zona scolilor si gradinitelor sa fie finalizate pana maxim pe data de 10.09.2013;

 

22.08.2013

Primarul Municipiului Focsani, Dl. Decebal Bacinschi a punctate urmatoarele probleme:
- Incepand cu data de 13.09.2013 se va reporni sistemul de termoficare, astfel pe data de 15.09.2013 se va incepe furnizarea apei calde menajere iar incepand cu data de 01.10.2013 circuitele sa fie reintregite in vederea furnizarii incalzirii;
- Toate lucrarile incepute (de montaj) se vor finalize pana la pornirea sistemului, iar noile conducte se vor racorda la vechile circuite;
- Lucrarile neatacate se vor executa cu prevederea de provizorate;
- Se va acorda o atentie mai mare la calitatea lucrarilor, in special cele de constructii.
Se continua lucrarile la toate punctele termice. Se vor respecta termenele.

 

29.08.2013
PT13:
Lucrarile de acoperire Ram I finalizate in proportie de 96%.
Lucrarile de montaj au fost finalizate.
Lucrarile de acoperire Ram II finalizate in proportie de 60%.
Termen final de executie - 14.09.2013.
PT 14:
S-au finalizat lucrarile la ramura III. Se executa lucrari de acoperire. Se pregatesc documentele pentru programarea fazei determinante.
Se executa lucrari de mansonare si intregire circuit de semnalizare pe ramura I.
Termen final de executie - 01.11.2013.
PT 20:
Se continua lucrarile de acoperire si aducere teren la stadiul initial pe ramura I - finalizat in proportie de 90%.
Ram II se lucreaza la subsoluri si montaj camine.
PT 42:
Se executa lucrari de sapatura si montaj pe ram I.
Pe ram II se lucreaza in zona Scolilor 1 si 8.
Termen final de executie - 15.11.2013.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura si lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura I.
Pe ram II se monteaza Pex.
Termen final de executie - 30.10.2013.
PT3:
Se executa sapatura la Ram III si Ram II.
PT 4
S-au demarat lucrarile de sapatura si montaj ram II si III.
Proba de casa Ram II si III 18.09.2013.
Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrarile de montare a conductelor in lungul b-dului Unirii.
Puncte termice
Se executa lucrari de amenajari parte de constructii in PT13, PT20, PT9, PT42, PT14, Pt8 si PT4.
Se executa lucrari de montaj modul termic in PT13, PT20, PT 14.

 

12.09.2013

Pe data de 15.09.2013 vor putea fi alimentati cu apa calda marea majoritate a consumatorii racordati la sistem mai putin consumatorii racordati la PT2, o parte din consumatorii de la PT4, caminul Vrancon PT20 si doua scari la PT13;
Se vor demara lucrarile de refacere si pregatire turnare asfalt Strada Revolutiei ;
Gradinitele 10 si 11 vor fi racordate la sistemul de termoficare;
Lucrarile de montaj retea primara zona Centru vor fi finalizate pe data de 16.09.2013 mai putin zona Profi.

PT9:
Se lucreaza la ultimul subsol. Mai sunt de montat 3 camine de golire.
PT13:
Lucrarile de acoperire Ram I finalizate in proportie de 96%. Se lucreaza la subsoluri, montaj camine.
Ram II se executa lucrari de acoperire. Se lucreaza la subsoluri, montaj camine.
Lucrarile de acoperire Ram II finalizate in proportie de 90%.
PT 14:
Se executa lucrari de acoperire pe ram II. Ram I este finalizata. Se executa lucrari de aducere a terenului la starea initiala.
PT 20:
Se continua lucrarile de acoperire si aducere teren la stadiul initial pe ramura I - finalizat in proportie de 95%.
PT 42:
Se executa lucrari de sapatura si montaj pe ram I.
Pe ram II se lucreaza in zona Scolilor 1 si 8. Se lucreaza la mansonari si acoperiri.
PT2:
Se continua lucrarile de sapatura si lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura II. In zona Scolii 10 se executa lucrari de acoperire si readucere teren la starea initiala. Swe pregateste terenul de sport Scoala 10 pentru asfaltare.
PT 4
Se executa lucrari de sapatura si montaj ram I si III
Inceput lucrarile de sapatura pe ram II.
PT8
Executat lucrari de sapatura ram II cca. 100 ml.
Retea primara zona CENTRU
Se executa lucrari de montaj zona Salygni.
Se executa lucrari de mansonare intre racord PT3 si Profi
Se executa lucrarile de montare a conductelor intre Profi si BIG.

 

19.09.2013

PT9:
S-au finalizat lucrarile la toate subsolurile. Mai este de montat un camin de golire
PT13:
S-au finalizat toate racordurile mai putin racordul la clubul sportiv.
PT 14:
Mai sunt de montat 5 camine pe ram I si 2 pe ram III.
PT 20:
S-au finalizat lucrarile la subsoluri. Ramane caminul Vrancon - insalubru.
PT 42:
Se executa lucrari de sapatura si montaj pe ram I.
Pe ram II se lucreaza in zona Scolii 1. Se lucreaza la acoperiri.

 

03.10.2013

Se poate furniza apa calda si caldura la PT9, PT13, PT14, PT20, PT42 - pe ramura II.
PT3, PT4, PT8 - nu este montat modulul in punct si nu este ajuns cu racordul primar in PT si nu se poate furniza apa calda si caldura.

24.10.2013
PT9, PT2, PT42, PT20, PT13, PT14 - Modulele sunt in functiune. Se lucreaza la automatizari. Mai este de finalizat parte de constructii interior si izolatii termice.
PT13:
Se lucreaza la montaj camine. Mai sunt de montat 6 camine.
PT 14: toate caminele sunt montate.
PT 42: Mai sunt de racordat 10 scari de bloc. Nu s-au montat caminele de bransament.
PT2:
Se continua lucrarile de montaj conducte circuit incalzire - ramura II. Toate scarile sunt bransate pe parte de incalzire. Se lucreaza pe parte de apa calda.
Se executa lucrari de turnare camine de bransament - 20 turnate din 40.
Au fost demarcate lucrarile in subsoluri - 7 finalizate din 16.
PT3:
Se executa lucrarile de cuplare PEX Ram 3. Se executa lucrari de montaj mecanic ram 3 peste b-dul Unirii.
Ram 1 - sapatura cca. 100 ml. Pe ram 1 si 2 se poate furniza pe conductele vechi.
PT 4
Ram II se executa lucrari de acoperire ( finalizat 50%) si la subsoluri - mai sunt 6 scari de legat.
PT8
Se executa lucrari de sapatura si montaj ram I si II. Se continua lucrarile de acoperire si amenajari Ram I - s-au turnat betoane pe strazi.
Retea primara zona SUD:
Se lucreaza la racordul PT 80.
Reteaua este in functiune. Mai este de finalizat mansonarea la iesire CET ( zona CPL), lucrari de acoperire UM si CPL, izolatii termice clasice coborara estacada CPL, refaceri camine de vizitare, lucrari de amenajare.
se vor demara lucrarile de acoperire si refaceri pavele.

 

07.11.2013

Retelele primare zona SUD si zona CENTRU sunt in functiune.

 

13.11.2013
PT9:
S-a finalizat racordarea caminul ASCON mai putin montajul contorilor. Se lucreaza la caminul de golire.
Lucrarile de betonare si asfaltare a str. Revolutiei sunt la final.
PT13:
Mai sunt de montat 3 camine.
PT2:
Ram I se furnizeaza incalzire, vineri 15.11.2013 se va furniza si apa calda. Ram II se executa lucrari de cuplare PEX. Joi 14.11.2013 se va furniza incalzire, apa calda se va furniza Vineri 15.11.2013.
Se executa lucrari de turnare camine de bransament.
PT3:
Se executa lucrari de sapatura si montaj mecanic ram 1.
Ram 3 este finalizata - se lucreaza la refaceri.
Se furnizeaza apa calda si incalzire pe toate ramurile. ram I pe nou si ram II si III pe vechi.
PT 4
Se furnizeaza apa calda si incalzire pe Ram II si Ram III. Se lucreaza la amenajari.
Continua lucrarile de sapatura si montaj pe ram I in zona punctului termic. Astazi se pune in functiune incalzirea pe Ram I. ACM pe ram I se va pune in functiune pe data de 22.11.2013.
PT8
Ram I se furnizeaza incalzire - apa calda se va furniza incepand de vineri 15.11.2013.
Ram II se va porni incalzirea vineri 15.11.2013 - apa calda joi 21.11.2013.

 

27.11.2013
Se furnizeaza apa calda si caldura la toate scarile.
Retea primara zona CENTRU
S-au finalizat lucrarile de montaj mecanic, probe si pretensionari pe tronsonul nou intre BIG si BRD. S-au finalizat lucrarile de amenajari zona b-dul Unirii. Se executa lucrari de acoperire si aducerea terenului la starea initiala in zane BIG -BRD. Pe portinunea amonte racord Ateneu si intersectia Pasia cu Kogalniceanu traseul va fi acoperit cu dale recuperate.

 

04.12.2013
PT13:
Se lucreaza la montaj camine - mai sunt 2 camine de montat.
PT 42:
Se lucreaza la acoperiri si amenajari. S-au montat 15 camine de bransament.
PT 4
Se lucreaza la amenajari si montaj camine (mai sunt de montat 12 camine de bransament si 2 camine de golire).
Se executa lucrari de sapatura si montaj Ram I - ultimele 7 racorduri - vineri 06.12.2013 se vor finaliza.
PT8
Se executa lucrari de acoperiri si refaceri. Mai sunt de montat 4 camine de bransament si un camin de golire. Se lucreaza la bansarea ultimei scari de bloc.
UMP a solicitat urgentarea lucrarilor de acoperire si amenajare in zona str. Pastia si Bucegi.

 

11.12.2013
PT 4 : Toate blocurile sunt alimentate cu incalzire si apa calda menajera pe circuitele noi.

 

18.12.2013
Pe data de 19.12.2013 soseste restul de placi si vor fi montate toate pana la data de 20.12.2013; spalarea schimbatoarelor se finalizeaza maine 19.12.2013.
Tot atunci se vor schimba sitele la filtrele de pe recirculare aferente PT3 si PT8 astfel incat recircularea sa functioneze normal.
La PT3 astazi vor fi bransate pe apa calda 3 scari iar maine va fi legata ultima scara de bloc.
Pana vineri 20.12.2013 vor fi finalizate in proportie de 98% lucrarile de acoperire la PT3 si PT4.

 

Anul 2012

 

21.12.2012 - Antreprenorul a depus documentatiile pentru obtinerea avizelor de utilitati

23.11.2012: Antreprenorul a depus conform contractului, documentele necesare pentru emiterea Ordinului de Începere a lucrărilor.
19.11.2012: A fost emis ordinul de începere a contractului a fost transmis Antreprenorului de către Municipiul Focșani.
16.11.2012: A fost semnat contractul pentru implementarea proiectului la Rețele și puncte cu compania câștigătoare a licitației, Elsaco Electronics (liderul asocierii).

Valoare contract fără TVA: 32.690.000,00 lei

 

 

 

Înapoi


Calendarul activităților