Despre proiect

Obiectivul general al proiectuluiil: "Reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Focșani la nivelul anului 2014 și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare".

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Reducerea poluarii aerului (reducerea emisiilor de NOx) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică prin introducerea BAT;
- Introducerea măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii pierderilor de energie la nivelul sursei și în sistemul de transport și distribuție a energiei termice;
- Asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la prețuri suportabile în special pentru categoriile de populație cu venituri mici.

Prin aplicarea unor tehnologii performante și prin reabilitarea rețelelor (în vederea eliminării pierderilor), vom oferi cetățenilor nu doar servicii superioare de asigurare a căldurii și apei calde, la prețuri competitive, dar vom asigura pentru toți locuitorii și vizitatorii municipiului Focșani un aer mai curat și, deci, reducerea emisiilor nocive în atmosferă.

 

Înapoi


Calendarul activităților