Activități

Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a fost demarat în anul 2011, odată cu semnarea primelor contracte de servicii pentru asistența tehnică, s-a încheiat în anul 2015.

Activități derulate:
• organizarea procesului de achiziție publică pentru cele 6 componente ale proiectului
• asigurarea managementului de proiect
• realizarea lucrărilor de demontare / demolare la centrala termică
• proiectarea și construcția noii clădiri a centralei
• achiziționarea echipamentului și amplasarea acestuia în noua clădire
• asigurarea supervizării lucrărilor
• asigurarea auditului financiar
• derularea activităților de informare cu privire la proiect


Componentele proiectului și soluția tehnică

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:


a. Centrala termică

Reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente şi instalaţii auxiliare in cadrul centralei, respectiv:
- instalaţiile de alimentare cu apă
- instalaţiile de tratare a apei
- instalaţiile de alimentare cu combustibil
- instalațiile electrice

Investițiile s-au concretizat în înlocuirea echipamentelor și utilajelor de producere a energiei termice existente cu o instalație de cogenerare modernă ce are în compunere:

- două motoare termice și două cazane recuperatoare de căldură cu putere electrica de 2 x 6 MWe și putere termică de 2 x 5 MWt;
- un cazan de apă fierbinte de 58 MWt cu alimentare pe gaze și păcură;
- cazan de abur de 10 t/h;


Noua centrală funcționează cu motoare termice Rolls Royce de înaltă tehnologie, asigurând atât creșterea eficienței cât și conformarea la cerințele de mediu. De asemenea, s-au reabilitat instalațiile auxiliare absolut necesare pentru funcționare pentru servicii interne, instalații termomecanice auxiliare, compresoare de gaze, reechipare și reabilitare stație electrică și cameră de comandă, echipamentele pentru sistemul de demineralizare a apei și instalația de tratare ape uzate.


b. Punctele termice

S-au derulat lucrări de reabilitare și modernizare a punctelor termice din zona Sud și zona centru.


În aceste puncte termice s-au realizat și sisteme de monitorizare şi dispecerizare a datelor referitoare la starea sistemului, în vederea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii.

Punctele termice reabilitate și modernizate în zona Sud au fost:

- PT 14 - lângă Mausoleu
- PT 9 - fosta centrală termică cu coș de fum
- PT 20 - lângă școala nr.1 și 8
- PT 42 - lângă Biserica "Înălțarea Domnului"
- PT 13 - la intrarea în Complexul Sportiv Sud
- PT 80 - parter supermarket Zanfir Sud


Punctele termice reabilitate și modernizate în zona Centru:

- PT 3 - Sala Polivalentă
- PT 2 - lângă Școala nr.10
- PT 4 - în parcarea interioară str. Plevnei
- PT 8 - în spatele BRD

c. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie

Principalele lucrări au constat în înlocuirea conductelor vechi, procurarea şi montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribuţia energiei termice astfel:

- Rețele de transport : 4.425 m
- Rețele de distribuție : 10.487 m

roiectul de reabilitare a sistemului de termoficare a fost demarat în 2011, odată cu semnarea primelor contracte de servicii pentru asistența tehnică, și se va încheia în 2014.

Activități derulate până în prezent:
• organizarea procesului de achiziție publică pentru cele 6 componente ale proiectului
• asigurarea managementului de proiect
• realizarea lucrărilor de demontare / demolare la centrala termică
• proiectarea și construcția noii clădiri a centralei
• achiziționarea echipamentului și amplasarea acestuia în noua clădire
• asigurarea supervizării lucrărilor
• asigurarea auditului financiar
• derularea activităților de informare cu privire la proiect

 

Componentele proiectului și soluția tehnică

În cadrul proiectului sunt incluse următoarele componente:


a. Centrala termică
Vor fi reabilitate şi modernizate şi echipamentele şi instalaţiile auxiliare din cadrul centralei, respectiv:
- instalaţiile de alimentare cu apă
- instalaţiile de tratare a apei
- instalaţiile de alimentare cu combustibil
- instalațiile electrice


Investițiile se vor concretiza în înlocuirea echipamentelor și utilajelor de producere a energiei termice existente cu o instalație de cogenerare modernă ce are în compunere:
- două motoare termice și două cazane recuperatoare de căldură cu putere electrica de 2 x 6 MWe și putere termică de 2 x 5 MWt;
- un cazan de apă fierbinte de 58 MWt cu alimentare pe gaze și păcură;
- cazan de abur de 10 t/h;


Noua centrală va funcționa cu motoare termice Rolls Royce de înaltă tehnologie, asigurând atât creșterea eficienței cât și conformarea la cerințele de mediu. De asemenea, se vor reabilita instalațiile auxiliare absolut necesare pentru funcționare pentru servicii interne, instalații termomecanice auxiliare, compresoare de gaze, reechipare și reabilitare stație electrică și cameră de comandă, echipamentele pentru sistemul de demineralizare a apei și instalația de tratare ape uzate.


b. Punctele termice
Se vor derula lucrări de reabilitare și modernizare a punctelor termice din zona Sud și zona centru.

În aceste puncte termice se vor realizarea și sisteme de monitorizare şi dispecerizare a datelor referitoare la starea sistemului, în vederea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii.
Punctele termice care vor fi reabilitate și modernizate în zona Sud:
- PT 14 - lângă Mausoleu
- PT 9 - fosta centrală termică cu coș de fum
- PT 20 - lângă școala nr.1 și 8
- PT 42 - lângă Biserica "Înălțarea Domnului"
- PT 13 - la intrarea în Complexul Sportiv Sud
- PT 80 - parter supermarket Zanfir Sud

Punctele termice care vor fi reabilitate și modernicate în zona Centru:
- PT 3 - Sala Polivalentă
- PT 2 - lângă Școala nr.10
- PT 4 - în parcarea interioară str. Plevnei
- PT 8 - în spatele BRD


c. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie

Principalele lucrări constau în înlocuirea conductelor vechi, procurarea şi montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribuţia energiei termice astfel:
- Rețele de transport : 4.425 m
- Rețele de distribuție : 10.487 m

 

Înapoi


Calendarul activităților