Comunicat de presa decembrie 2015
2016-02-11 12:22:03

Comunicat de presa decembrie 2015

Municipiul FOCŞANI a derulat începând din martie 2011 si până în decembrie 2015 proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterea eficienţei energetice".


Proiectul este co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare, valoarea totală a proiectului fiind de 120.833.818 RON, din care 60.416.909 RON reprezintă valoarea nerambursabilă din partea FC, 54.375.218 RON - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar 6.041.691 RON reprezintă contribuţia de 5% din partea Municipiului Focşani.


Proiectul a fost iniţiat de către municipalitate, în urma analizei disfuncţionalităţilor existente şi care au devenit stringente în ultima perioadă, referitor la calitatea serviciilor dar şi la nivelul costurilor pentru populaţie.


Obiectivul general al proiectului a fost reducerea impactului negativ al emisiilor poluante și minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătățirii stării de sănătate a populației în Focșani și asigurării conformării cu obligațiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare.

Obiectivul strategic al proiectului a constat în asigurarea unui sistem de încălzire urbană durabil, cu tarife suportabile pentru locuitorii Municipiului Focșani.


In luna noiembrie, odata cu finalizarea ultimului contract de lucrări care a vizat continuarea lucrărilor de reabilitare a SACET, Municipiul Focțani a încheiat cu succes implementarea proiectului.


Proiectul a fost implementat prin intermediul a trei contracte de servicii şi patru contracte de lucrări:

(a) Servicii:
 Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
 Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
 Servicii de audit

(b) Lucrări:
 Demolări, demontări
 Implementarea proiectului la sursă
 Implementarea proiectului la rețele de termoficare și puncte termice
 Continuarea reabilitării SACET


Prin implementarea acestui proiect, Municipiul Focşani a realizat toate obiectivele specifice pe care și le-a propus, respectiv reducerea poluării aerului generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, creşterea eficienţei energetice atât la Centrala termică cât şi prin înlocuirea reţelelor cu pierderi, asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici.


Pentru mai multe informaţii vă rugăm vizitaţi site-ul proiectului: http://www.termo.focsani.info

 

 

Înapoi


Calendarul activităților